Metropolitní univerzita Praha

 

• Prorektor pro pedagogickou činnost
• Katedra politologie a humanitních studií
• Studijní informační systém
• Knihovna MUP